Co to jest
Aktualności
Regulamin
Komunikat Techniczny
Wyniki
Archiwum
Etap 6 Gdynia Dąbrowa – 15.03.2018

1. ORGANIZATOR


UKS “Azymut 45” Gdynia
Ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
www.azymut45gdynia.org
 

2. Zespół organizacyjny


Kierownik V edycji:      Radosław Piotrowski
Sędzia główny:            Agata Porzycz
Obsługa systemu:       Jerzy Porzycz
Kierownik etapu:         Radosław Piotrowski

 

3. Forma zawodów


Zawody rozegrane zostaną w formie biegu masowego – zawodnicy startujący w danej kategorii wyruszają na trasę w tej samej minucie. Każdy z zawodników dostaje mapę z narysowaną trasą pod nogę. Poprzez zastosowanie tzw. „motylków” zawodnicy pokonują poszczególne odcinki trasy w innej kolejności. Jednak długość trasy oraz ilość PK jest dla wszystkich taka sama. Na tym RYSUNKU możemy zauważyć jak działa system rozbić. Zawodnik A podbija punkt węzłowy, pokonuje "lewą" część trasy, podbija ponownie punkt węzłowy, następnie pokonuje "prawą" część trasy, po czym znów podbija punkt wezłowy i biegnie dalej. Zawodnik B natomiast wykonuje najpierw "prawą" część trasy, a potem "lewą". 

W celu ułatwienia zawodnikom sprawdzania prawidłowego kodu punktu kontrolnego, kod ten będzie dopisany do cyfr porządkowych punktu kontrolnego przykładowo przy okręgu pierwszego punktu będzie widniał napis 1 - 31 czyli punkt pierwszy o kodzie 31.

W kategorii Rekin oraz Pirania opisy punktów kontrolnych nie będą wydrukowane na mapie. Będą one jedynie dołączone do mapy w postaci osobnych opisów papierowych.

W związku z tym, że w przypadku rozbić motylkowych, często dochodzi do pomyłek w kolejności pokonywania trasy zachęcamy do uważnego sprawdzania kodów punktów kontrolnych. 

Zabrania się pokonywania wszelkich ogrodzeń zabronionych do przejścia oraz przekraczania żywopłotów oznaczonych  na mapie kolorem ciemnozielonym. Niedozwolone jest także kasowanie punktów kontrolnych przez takie obiekty - np. przez wystawienie ręki przez ogrodzenie/żywopłot.  

 

4. Program zawodów


18:00 – 18:45         Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników

Start Masowy poszczególnych kategorii. Prosimy o pojawianie się z wyprzedzeniem w strefie startu, ponieważ potrzebne jest 5 minut na rozdanie map, wyczyszczenie chipów elektronicznych oraz ich sprawdzenie.

19:00                      Start masowy kategorii Rekin

19:05                      Start masowy kategorii Pirania

19:10                      Start masowy kategorii Pstrąg, Płotka

20:15                      Dekoracja
 

5. Centrum zawodów

Gdynia Dąbrowa 

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gdyni

ul. Nagietkowa 73
 

    54°28'16.5"N 18°27'37.1"E

 

6. Potwierdzanie i wyposażenie punktów


Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent. Potwierdzenie punktów polega na włożeniu chipa, który posiada zawodnik, do stacji kontrolnej znajdującej się na punkcie. Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

7. Mapa


"Dąbrowa"

Skala 1:4000 e – 2,5m  aktualność: marzec 2018
Autor: Radosław Piotrowski
 

8. Teren


Terenem zawodów jest osiedle "Dąbrowa" w Gdyni. Jest to bardzo unikatowa dzielnica, która składa się głównie z konkretnych form budowlanych, takich jak długie szeregowe domki jednorodzinne, bardziej otwarte blokowiska oraz gęsta zabudowa mieszkaniowa z punktami handlowymi. Pomiędzy tymi formami występują małe "kępy" leśne oraz parkowei. W tych właśnie miejscach występują wzniesienia dochodzące do 15 metrów. W niektórych częściach mapy można spotkać również wiele żywopłotów oddzielających zabudowania, tworzące wąskie ścieżki.

Teren zawodów obejmuje ulice osiedlowe, na których odbywa się normalny ruch pojazdów. Prosimy wszystkich zawodników o zachowanie ostrożności, przypominamy, że zawodnik nie ma pierwszeństwa przed samochodem.

 

9. Trasy


A – Płotka     długość 1,3 km        12 punktów kontrolnych                        

B – Pstrąg     długość 2,2 km        17 punktów kontrolnych                      

C – Pirania    długość 3,1 km        24 punkty kontrolne                       

D – Rekin      długość 4,3 km        30 punktów kontrolnych
                     

10. Limit czasu


Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 80 minut od momentu minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów kontrolnych.

 

11. Zgłoszenia


I termin - do dnia 13.03.2018 (wtorek) przez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Zgłoszenia”

II termin - do dnia 14.03.2018 na adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org 

III termin - w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów

Z powodu startu masowego ilość wolnych map w biurze zawodów jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszych zapisów.

 

12. Listy startowe


Listy startowe zostaną opublikowane na stronie zawodów w dniu 14 marca (środa) 

 

13. Inne


Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne