Co to jest
Aktualności
Regulamin
Komunikat Techniczny
Zgłoszenia
Lista Startowa
Wyniki
Archiwum
Etap 3 Gdynia Chylonia – 14.12.2017

1. Organizator


UKS “Azymut 45” Gdynia
Ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
www.azymut45gdynia.org
 

2. Zespół organizacyjny


Kierownik V edycji:      Radosław Piotrowski
Sędzia główny:            Agata Porzycz
Obsługa systemu:       Jerzy Porzycz
Kierownik etapu:         Jacek Nowak

 

3. Program zawodów


18:00 – 18:45         Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników

19:00                      Start pierwszego zawodnika
 

4. Centrum zawodów

Gdynia Chylonia 

Szkoła Podstawowa nr 40 im. K.O. Borchardta

ulica Rozewska 33

54°32'22.3"N 18°27'51.0"E

 

5. Potwierdzanie i wyposażenie punktów


Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent. Potwierdzenie punktów polega na włożeniu chipa, który posiada zawodnik, do stacji kontrolnej znajdującej się na punkcie. Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. Mapa


"Chylonia Centrum"

Skala 1:4000 e – 2,5m  aktualność: grudzień 2017
Autorzy: Jerzy Porzycz, Jacek Nowak

 

7. Teren


Część Gdyńskiej dzielnicy Chylonia, zawierający się pomiędzy ulicami: Kartuska, Morska, Swarzewska. Teren zabudowany, głównie blokami mieszkalnymi. Występują spore przewyższenia.

Na osiedlowych ulicach odbywa się ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność i poszanowanie zasad poruszania się na drogach i w ich pobliżu. 
 

8. Trasy


A – Płotka     długość 1,3 km                       

B – Pstrąg     długość 2,0 km                      

C – Pirania    długość 2,9 km                       

D – Rekin      długość 3,8 km
                     

9. Limit czasu


Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 80 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.

 

10. Zgłoszenia


I termin - do dnia 12.12.2017 (wtorek) przez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Zgłoszenia”

II termin - do dnia 13.12.2017 na adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org 

III termin - w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów
 

 

11. Listy startowe


Listy startowe zostaną opublikowane na stronie zawodów w dniu 13.12 (środa) 

 

12. Inne


Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne