Co to jest
Aktualności
Regulamin
Komunikat Techniczny
Wyniki
Archiwum
Regulamin - Nocny Azymut 2017/2018


1. Organizator


UKS „Azymut 45” Gdynia
81-578 Gdynia ul. Wiczlińska 33
http://azymut45gdynia.org
 

2. Zespół organizacyjny


Kierownik V edycji: Radosław Piotrowski - tel. 798 727 336; e-mail: emirad00@gmail.com
Sędzia Główny: Agata Porzycz tel. 502 283 461
Obsługa SI: Jerzy Porzycz, Jacek Nowak
 

3. Forma zawodów


Indywidualne, nocne zawody w Biegu na Orientację, z klasyfikacją generalną po VI etapach. Zawody polegają na pokonaniu trasy od startu do mety, poprzez zadane w kolejności punkty kontrolne, które należy potwierdzić przy pomocy elektronicznego chipa. Zawodnik porusza się w terenie, korzystając z mapy otrzymanej od organizatorów na starcie.
Zawody będą przeprowadzone w formie przystępnej dla amatorów, umożliwiając uczestnictwo także osobom debiutującym w imprezie na orientację.
Szczegółowy opis każdego z etapów będzie zamieszczany w zakładce Komunikat Techniczny odnoszących się do każdego z nich na stronie zawodów.

 

4. Miejsce i termin


E1 -  26.10.2017 Gdynia Orłowo
E2 -  23.11.2017 Gdańsk Wrzeszcz
E3 -  14.12.2017 Gdynia Chylonia
E4 -  18.01.2018 Gdańsk Żabianka
E5 -  15.02.2018 Gdańsk Zaspa
E6 -  15.03.2018 Gdynia Dąbrowa
 

5. Kategorie


A – Płotka - długość 1,0 – 1,5 km

Trasa łatwa (poprowadzona głównie na obszarze przylegającym do Centrum Zawodów) Polecana dla najmłodszych (mogą pokonać trasę z opiekunem) i początkujących orientalistów

 

B – Pstrąg -  długość 2,0 – 2,5 km

Trasa średnia (przebiega głównie w okolicy Centrum Zawodów)
Polecana młodym uczestnikom zawodów i średnio zaawansowanym orientalistom

 

C – Pirania - długość 3,0 – 3,5 km

Trasa wymagająca technicznie (przebiega po całym terenie zawodów). Polecana zarówno średniozaawansowanym jak i zaawansowanym orientalistom. Stopień trudności tras w tej kategorii jest podobny do stopnia trudności tras w kategorii Rekina, natomiast są one zdecydowanie krótsze.

 

D – Rekin – długość 3,5 – 5,5 km

Trasa wymagająca technicznie (przebiega po całym terenie zawodów). Polecana wszystkim tym, którzy nie boją się wyzwań i chcieliby zmierzyć się z najlepszymi biegaczami na orientację w naszym województwie. 

 

Długości tras są podawane w linii powietrznej z uwzględnieniem omijania stałych przeszkód (zabudowania, ogrodzenia). Rzeczywista długość przebiegniętej trasy zawsze jest nieco dłuższa, w zależności od wyboru wariantu pokonania trasy.
 

6. Program zawodów

 

   18.00 – 18.45     Czynne Biuro Zawodów

   19.00                Start - Minuta „00”         

 

7. Uczestnictwo i zgłoszenia


Warunkiem uczestnictwa w imprezie osoby niepełnoletniej jest dostarczenie do biura zawodów „zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej” do pobrania w zakładce „Regulamin
 

Warunkiem uczestnictwa w imprezie osoby pełnoletniej jest podpisanie i złożenie w biurze zawodów „oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach”. Oświadczenia te będą dostępne w centrum zawodów oraz są do pobrania w zakładce Regulamin
 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie „formularza zgłoszeniowego” dostępnego w zakładce „Zgłoszenia
 

Informujemy, że zgłaszając się na nasze zawody wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie Państwa wizerunku do celów organizacji zawodów, 
(m.in. zamieszczenie na liście zgłoszonych, na liście startowej, na liście wyników, publikacja zdjęć z zawodów).

 

8. Termin zgłoszeń i płatności 


I termin zgłoszeń upływa 2 dni przed startem, czyli we wtorek przed każdym kolejnym etapem – należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie

II termin zgłoszeń upływa dzień przed startem, czyli w środę przed każdym kolejnym etapem – należy zgłosić się na adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org

III termin zgłoszeń upływa w dniu startu, czyli w czwartek o godzinie 18.30 –, należy zgłosić się na miejscu w Biurze Zawodów.

Przy zgłoszeniu w dniu biegu nie gwarantujemy startu w wybranej przez uczestnika kategorii, zależy to od dostępności map

Pakiet 5+1 – Istnieje możliwość zgłoszenia na wszystkie biegi V edycji w promocyjnej cenie – należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie w I terminie
 

   

I termin

 II termin

  III termin 

1 etap  

Uczestnicy do 18 lat

7,50 zł

  10,00zł  

12,50zł   

1 etap  

Uczestnicy powyżej 18 lat

15,00 zł

 20,00zł  

 25,00zł   

Pakiet 5+1   

Uczestnicy do 18 lat

37,50zł

-

-

Pakiet 5+1   

Uczestnicy powyżej 18 lat

75,00zł

-

-

 

Wypożyczenie karty SI

   5,00zł/etap

   
 

Zgubienie chipa SI organizatora    

200,00 zł

   
 

Płatności można dokonać

przelewem

na konto klubu UKS „Azymut 45” w BZ WBK 2/O Gdynia

61 1090 1102 0000 0001 1522 1619

(dowód wpłaty należy okazać w Biurze Zawodów)

lub gotówką

w Biurze Zawodów
 

9. Klasyfikacja


- Do końcowej klasyfikacji V edycji Nocnego Azymutu zalicza się wyniki z 4 etapów.    Zawodnicy, którzy wystartują w mniej niż czterech biegach, nie zostaną sklasyfikowani.

- Na poszczególnych etapach zawodnicy zdobywają taką ilość punktów, jakie zajęli miejsce, czyli za 1 miejsce – 1pkt, za 2 miejsce – 2pkt itd…..

- Uczestnicy, którzy nie ukończyli trasy, a więc mają „nkl”, otrzymują za ten etap n+5 punktów, gdzie „n” to ilość zawodników w kategorii na danym etapie (jeśli wystartowało np. 25 zawodników, to biegacz, który nie zaliczył trasy, zdobywa 30 punktów).

- W klasyfikacji końcowej zwyciężają zawodnicy, którzy zdobyli najmniejszą ilość punktów w poszczególnych kategoriach.

- W przypadku równej ilości punktów o wyższej pozycji decyduje wynik z ostatniego etapu, jeżeli zawodnicy nie startowali na ostatnim etapie, to liczy się wynik przedostatniego etapu itd..

- Uczestnik za każdym razem zdobywa punkty w tej kategorii, w której wystartował.
 

10. Wyniki


Wstępne wyniki będą wywieszane w Centrum Zawodów, w miarę przybiegania kolejnych zawodników. Wyniki oficjalne będą dostępne na stronie do 48h od zakończenia zawodów.
 

11. Świadczenia


Uczestnicy w ramach udziału w imprezie otrzymują:

- kolorową, unikatową mapą terenu zawodów z nadrukowaną trasą i opisami PK

- dodatkowe opisy punktów kontrolnych (do pobrania w boksie startowym)

- obsługę logistyczną zawodów

- wodę, herbatę oraz słodki poczęstunek na mecie
 

12. Nagrody


Po zakończeniu ostatniego etapu odbędzie się uroczysta ceremonia zakończenia V edycji NA wraz z wręczeniem dyplomów i nagród dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii.
 

13. Inne


- Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów będą umieszczane w komunikatach technicznych dostępnych na stronie

- Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania zasad symboliki map sprinterskich (szczegółowe informacje są dostępne na stronie w zakładce Regulamin.

- Każdy z zawodników startuje na własną odpowiedzialność i w przypadku uszczerbku na zdrowiu podczas udziału w zawodach oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu od organizatora zawodów lub zarządcy terenu na którym zawody się odbywają.

- Opłacenie opłaty startowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

- Uczestnik odpowiada finansowo za zgubienie chipa SI organizatora. Koszt wynosi 200zł.

- Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie wyłącznie po wyrażeniu zgody przez pełnoletniego opiekuna grupy lub rodzica.

- Zawody będą się odbywać bez względu na warunki atmosferyczne

- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji tego regulaminu

 
Oświadczenie osoby pełnoletniej

WZÓR OŚWIADCZENIA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Oświadczenie osoby niepełnoletniej

WZÓR OŚWIADCZENIA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Zasady Sprinterskiego Biegu na orientację